१ दिने निःशूल्क आन्तरिक तथा बाह्य परजिवी नियन्त्रण शिविर तथा रेविज रोग नियन्त्रणका लागि रेविज रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।