केराको बिरुवा खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अाहवानको सुचना तथा मौजुदा सुचिमा दर्ता हुने सम्बन्धमा