होटल म्यानेजमेन्ट तालिमका लागि छनौट भएका आवेदकहरुले कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना