लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सम्बन्धी सूचना ।