बेलौरी नगर पालिका को कृषि कार्यक्रम को अनुगमन । कृषिको लागी यो क्षेत्र अत्यन्त सम्भावना युक्त क्षेत्र हो ।