बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कम्बल (ब्ल्याङ्केट) वितरण गरिएको छ