बेलौरी नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिसद आ.ब. २०७३/०७४ का तस्विरहरु