बेलाैरी नगरपालिका वडा नं ९ को वडा कार्यालय उदघाटन समारोह ।।