बेलाैरी नगरपालिका वडा नं १० को वडा कार्यालय उदघाटन समारोह ।।