न पा भित्र का भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना