निःशुल्क मेसन (डकर्मी) अपग्रेड तालिमको अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना