तानसेन नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका संयोजक एंव नगर प्रमुख श्री अशोक कुमार शाहि ज्यु संग भेटघाट शैक्षिक भर्मण कार्यकरममा ।