कार्यकारी अधिकृत श्री अर्जुन सिंह कार्की तेश्रो नगर परिसद को निर्णय सर्बजनिकरण गर्नु हुदै